Туристически атракции в Ban Phoutha, Народна Демократична Република Лаос