Туристически атракции в Ban Ngôy, Народна Демократична Република Лаос