Мегалитни храмове в Малта

Мегалитните храмове в Малта са едни от най-древните праисторически сгради, изградени в три различни времеви периода (приблизително между 3600 г.пр.Хр. и 700 г.пр.Хр.) на Малтийския архипелаг (обхващащ островите Малта, и Гозо, без Комино и Фифла, където не са открити никакви праисторически сгради). За някои от тези мегалитни градежи се твърди, че са най-старите самостоятелно стоящи структури на Земята, но след откритието на постройките под Гьобекли тепе, това твърдение е дискусионно. Някои археолози смятат, че тези мегалитни комплекси са резултат от местни нововъведения в процеса на културната еволюция, което довело до изграждането на първите храмове във периода на т.нар. "Фаза на Джгантия" (ок. 3600 - 3000 г.пр.Хр.), а кулуминацията на градежите се наблюдава в периода на изграждането на храмовия комплекс Таршин, който се използва чак до 2500 г.пр.Хр., като след тази дата културата на строителите на храмове изчезва.

Двата мегалитни храма при Джгантия са вписани във списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1980. През 1992 г. комитета на организацията добавя към списъка още пет от обектите - Хаджар Им и Мнайдра (край Ренди), Та Хаджрат (Мджар), Скорба (Зебигеж) и Таршин (край Таршин).

Етимология

Много от наименованията, използвани за различните обекти имат връзка с мегалитите, използвани за тяхното изграждане. Малтийската дума за камък, "'ħaġar'" (хаджар) се открива в наименованията Та Хаджрат и Хаджар Им. По-старите форми на думата съвпадат и със притежателна форма, а добавянето на думата "Qim"(Им) е форма на малтийския дума за "поклонение" или архаична форма на глагола "стоя".

В Малтийския фолклор са запазени легенди за великани, които са построили храмовете, от където идва и наименованието Джгантия, което означава "Великанската кула". Малтийският езиковед Джоузеф Акилина вярва, че "Мнайдра" (на Арабски - منيدرة) е умалително на "Мандра" (на Арабски: مندرة), което означава, парцел земя, засадена с култивирани дървета (тази форма на думата се ползва в разговорния език в Египет днес); същевременно думата "мнайдра" е и произволна деривация от коренът на арабската дума "Manzara" (на Арабски: منظرة), което означава "наблюдателница". Храмът Таршин дължи името си на местността, където е разположен (от Малтийски "Tirix", което означава "голям камък"); името на храмът Скорба носи същата етимология, а наименованието на Джгантия, буквално означава "Кулата на гиганта".

Датиране

Според изследователите мегалитните храмове са изградени в няколко фази на строителство - от около 3000 до 2200 г.пр.Хр., а данните за човешко присъствие и дейност на островите Малта и Гозо датира от началото на Неолита (около 5000 г.пр.Хр.), като свидетелства за това са находки от керамични фрагменти, овъглени останки от пожари и кости. Изследването на различните фази на градеж в храмовете е трудно за археолозите, тъй като всеки новоизграден храм е със по-сложна конструкция от предходния и свидетелство за усъвършенстване на архитектурното развитие, освен върху градежите от Бронзовата епоха се наблюдават надграждания върху тези от Неолита, което води до големи обърквания по-ранните изследователи на храмовете.

Сър Теми Замит - виден малтийски археолог от края на XIX век, датира неолитните храмове във 2800 г.пр.Хр., а тези в Таршин от Бронзова епоха до 2000 г. пр.Хр. Тези дати са били считани за "значително твърде високи" от учените от края на XIX и началото на XX в., които са предлагали намаляване на датирането с половин хилядолетие за всеки храм. Въпреки това, тестовете по методите на радио-въглеродното датиране потвърждават датирането предложено от Замит.

Фази на градежа

Археолозите са разделили в различни фази развитието на градежите, базирайки се на радио-въглеродният метод на датиране, според който фазите на градеж са разпределени в период до Бронзовата епоха на Малтийския архипелаг. Първите сведения за човешко присъствие през Неолита са от фазата Гар Далам, от 5000 г.пр.Хр, а периодът на храмовите градежи, започва в 4100 г.пр.Хр. и продължава до ок. 2500 г.пр.Хр., след която дата вече не се наблюдават монументални градежи. Този период е разделен на пет фази, като в първите две се наблюдават главно фрагменти от керамика. Следващите три фази, започват с фазата на градежа на храма Джгантия (3600 г.пр.Хр.), а последната фазаа е със завършването на градежа на храма Таршин - завършен в 2500 г.пр.Хр.

Фаза Джгантия (3600–3200 г.пр.Хр.)

Във тази фаза е построен храма Джгантия (намиращ се на о-в Гозо), като този период е много важен за културната еволюция на Неолитното общество на островите. Към тази дата принадлежат най-ранните мегалитни градежи сред които храмовете в Мгар, Скорба, Кордин, юният сектор от храма в Таршин, както и някои по-малки градежи.

Фаза Сафлини (3300–3000 г.пр.Хр.)

През този период е изграден т.нар. Хипогей в Хал-Сфлини, който е издялан в монолитна варовикова скала на няколко нива под земята.

Фаза Таршин (3150–2500 г.пр.Хр.)

Фазата Таршин е белязана от връх в мегалитните градежи при културата на строителите на храмове на островите. През този период се развиват последните два етапа от храмовото строителство. Изграден е храмът в западна Джгантия, както и отделни сектори на градежите в Таршин, Хаджар Им, Ел-Майндра. Културата на строителите на храмове достигна връхната си точка през този период, както по отношение на изработка на керамични съдове, така и при скулптурната украса и при самостоятелните градежи.

Спираловидните релефи в храма Таршин са продължение на декоративната традиция позната от изобразените в храма Джгантия, но днес напълно избледнели, но са ясно разпознаваеми в серия от рисунки, направени от художник Шарл де Брошторф през 1829 г., веднага след първите археологически разкопки на храма. Фазата Таршин се характеризира с богато разнообразие от форми при керамичните съдове и декоративни техники. Наблюдават се повече ъглови форми с почти никакви дръжки, а използваната глина е добре омесена, а готовите изделия са добре изпечени и силно полирани. Декорация остава стандартна, но с тенденция формата на резките да става по-сложна и елегантна, най-популярният мотив е волутата.

Архитектура

Малтийските храмови комплекси са построени на различни места, и в широки времеви интервали, като всеки отделен обект има своите уникални характеристики, но всички градежи споделят една обща архитектура. Подходът към храмовете лежи върху овално пред-дворие, изравнено чрез терасиране, при наличие на наклонен терен. Пред-дворието е свързано със фасадата на храма, обърната в югоизточна посока. Фасадите на храмовете и вътрешни стени изградени от т.нар. "ортостати" - обработени каменни блокове, поставени изправено като облицовка на цокълните стени на храмовете.

В центъра на всеки храмов градеж, фасадите обикновено се пресичат от трилит - своеобразна порта съставена от два вертикално изправени камъка, върху върха на които лежи трети - т.нар. "линтел".Допълнително конструирани трилити образуват проход, който винаги е павиран с дребни каменни плочи и води към открито пространство, извеждащо посетителите към двойка D-образни камери, обикновено наричани "апсиди", отварени от двете страни на прохода. В пространството между външните стените на апсидите и околният терен се наблюдават насипи от дребни камъни, където понякога се откриват културни пластове богати на елементи от натрошена керамика.

Основната вариация при архитектурата на градежите се наблюдава при броя на наличните апсидни камери - те могат да са три, четири, пет или шест. В случаите, когато се наблюдават три, те се достъпват директно от централна порта и градежът е във формата на трилистна детелина. При по-сложно изградените храмове се наблюдава наличието на втори аксиален проход, използвайки същата техника на трилитен градеж, водещ от първия външните апсидни камери към вътрешните. При около тридесет от храмовите градежи на Малтийският архипелаг се наблюдава стандартен архитектурен план, като се наблюдават различия в броя на апсидните камери, и в общият диаметър на същите - вариацииите са от 6,5 m при храма Мнайдра до 23 m в шест-камерниият централен храм Таршин.

Външните стени на храмовете са изградени от варови блокове, които са по-твърди от блоковете от globigerina използвани за градежа на вътрешните помещения, като вторите са били по-подходящи за издълбаването на декоративни орнаменти по стените представляващи главно релефи на растения и животни.

Въпреки че, мегалитните храмове са открити без наличие на покривни конструкции, има предположения, че в миналото такива са съществували, а във връзка с тази хипотеза се водят дебати от години.

Под егидата на ЮНЕСКО

Археологическите обекти, които са под закрилата на ЮНЕСКО и са включени в списъка на организацията за световно културно-историческо наследство са:

 • Джгантия
 • Та Хаджрат
 • Скорба
 • Хаджар Им
 • Мнайдра
 • Таршин

Други мегалитни градежи

 • Борг ел Имрама
 • Борг ин Надур
 • Буджиба
 • Дебдиеба
 • Кордин - 3 различни градежа
 • Хал Джини
 • Ортин ел Имдауар
 • Санта Верна
 • Та Марзина
 • Та Радина
 • Тал Ади
 • Тас Силдж
 • Шемшия - 2 различни градежа
 • Хроб ел Джаджин
Публикувай коментар
Съвети
Daniele D'Addio
22 august, 2016
Archeological site on the South coast of Island of Malta
Chris O
3 december, 2011
In the summer bring water
Luis Urea
14 september, 2019
Viene en la misma visita que Haģar Qim. Vale múchisimo la pena.
El mundo de Pity
1 november, 2019
No dudéis en hacer el recorrido por el acantilado.
Pınar
17 june, 2013
Allah Yürü ya kulum demiş
8.4/10
1,382 хора са били тук

Хотели в близост

Виж всички хотели Виж всички
The Xara Palace Relais & Chateaux

изходен $341

500 Labini Year old House near Mdina

изходен $0

Tikka - Designer Finished, Cozy Home

изходен $101

Corinthia Palace Hotel & Spa

изходен $243

Holiday Villa with private pool

изходен $0

Water's Edge

изходен $84

Препоръчителни забележителности наблизо

Виж всички Виж всички
Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Mnajdra

Mnajdra is a megalithic temple complex found on the southern coast of

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Hamrija Tower

Ħamrija Tower is a fortification that the Knights of Malta built on

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Ħaġar Qim

Ħaġar Qim (IPA: [hæʤər'ʔi:m]) (English: Standing/Worshiping Stone

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Um El Faroud

The Um El Faroud is the wreck of a Libyan motor tanker that was being

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Blue Grotto (Malta)

The Blue Grotto (Maltese: That il-Hnejja) is actually a number of sea

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Wardija Tower

The Wardija Tower is one of thirteen towers that Grand Master Martin

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Xarolla Windmill

The Xarolla Windmill at Żurrieq, Malta is one of the windmills

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Verdala Palace

The Verdala Palace is the official summer residence of the President

Подобни туристически атракции

Виж всички Виж всички
Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Мачу Пикчу

Мачу Пикчу (буквално Стар връх) е архитектурен комплекс в с

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Акропол (Атина)

Акрополът в Атина е най-известният запазен акропол в Гърция. Въ

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Персеполис

Персеполис е гръцкото име на древния персийски град Парса, една от

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Кебрада де Умауака

Кебрада де Умауака (на испански: La Quebrada de Humahuaca) е живописна

Добави в списъка с желания
Бил съм тук
Посетена
Помпей

Помпѐй (на латински: Pompeii, на италиански: Pompe

Виж всички подобни места